HALİDE EDİP ADIVAR-TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI

KİTABIN ADI TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI
KİTABIN YAZARI HALİDE EDİP ADIVAR
KİTABIN YAYIN EVİ ATLAS KİTAP EVİ
BASIM YILI 1982

ANLATIM PLANI:
1)KİTABIN KONUSU
2) KİTABIN ÖZETİ
3)KİTABIN ANA FİKRİ
4)KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER
5)YAZAR HAKKINDA BİLGİ

1)KİTABIN KONUSU:
Kurtuluş Savaşı yılları

2)KİTABIN ÖZETİ:
1)Millî Mücadeleyi Hazırlayan Olaylar(30 Ekim 1918-19 Mayıs 1919)
Müttefiklerin işgali ile İzmir’e Yunanlıların Türk halkını kışkırtmak için sürülmesi, azınlıkların bu sebeple taşkınlık yapmaları.

2)İzmir’in İşgali ve İç Karışıklık(15 Mayıs 1919-16 Mart 1920)
Yunanlıların halka yaptığı zulüm, Halide Edip’in mitinglerde yaptığı konuşmalar, halkın şaşkınlığının yanı sıra Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, milli kongreler, Misak-I Milli, Anadolu savunması ve Heyet-I Temsiliye’nin açılışı konuları anlatılıyor.

3)Anadolu’ya Sığınma(16 Mart 1920-2 Nisan 1920)
İstanbul’un işgali ve Anadolu’ya kaçış macerası

4)Ankara Mustafa Kemal ve Millî Mücadele
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının devlet sorunlarını tartışmaları, Mustafa Kemal’in herkesi acı ve parlak biçimde eleştirmesi, Hükûmet darbesi ve 23 Nisan’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışı.

5)İç Savaşın Önemli Dönemleri
İç karışıklıklar, padişahın ve dış kışkırtmaların etkisiyle ayaklanan ve Milli Mücadele’ye engel olmaya çalışan cahil halkın çabaları ve çetelerin düzeni bozarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarını engelleme çabaları.
Mustafa Kemal’in kişiliği, o günlerdeki psikolojik tahlili ve Meclis’in çalışmaları.

6)Kalaba Köyü ve Hayvan Dostlarım
Atı, köpeği, kırlarda gezintileri ve halkla ilişkileri

7)Başıbozukların Sonu ve Yeni Ordu
En çoğu ve kuvvetlisi olan Çerkes Ethem’in kuvvetleri kimseyi tanımıyordu.Albay Refet Bey kuvvetleriyle bunları ezer ve Milli Mücadele başlar.11 Ocak’taki 1nci İnönü Savaşı’nı da yine bu ruhun oluşturduğu düzenli orduyla kazanırız ve 2nci İnönü’de Yunanlıların hücumunu püskürtürüz.
Halide Edip, Yakup Kadri ve Yusuf Akçura “Tetkik-i Mezalim Komisyonu”ndadırlar.Bu sebeple H. Edip askerle ve halkla konuşarak içinde bulundukları durumu ve savaşı hissetmeye çalışır.

8)İlk Görünüş
Eskişehir’de hastahanede hastabakıcılık günlerinde hastahanenin yaralılarla dolu olmasından geri çekildiğimizi anlar.Gerçekten de İsmet Paşa geri çekilme emrini vermek zorunda kalmıştır.

9)Cepheye Nasıl Katıldım?
5 Ağustos 1921’de Meclisin Mustafa Kemal’I başkomutan seçer ve üç aylığına tam yetki verir.Halide Edip, Mustafa Kemal’e telgrafla gönüllü olmak istediğini söylerve Mustafa Kemal bunu kabul eder.

10)Sakarya
Halide Edip asker olarak Mustafa Kemal’in yanındadır, ülkenin durumunu ve O’nun tutum ve tavrını anlatır.
Yunanlıların halka davranışı, memleketi yağmalamaları ve onları Sakarya’dan sürmemizi anlatır.

11)Halide Onbaşı(12 Eylül 1921-Ağustos 1922)
Onbaşı olarak cepheleri gezer.Cephe gerisinde cepheden kaçanlara yapılan eziyeti yazar.Cephedeki sıkıntıları ve halkın azim ve umudunu anlatır.

12)Ateşle İmtihandan Sonra Cepheye Varış
Yunanlıların silahsız ve masum halka yaptığı saldırılar, kaçtıkları köyleri yakmaları ve halkı öldürmeleri.
İzmir halkının çoşkuyla zaferi kutlamaları

13)İzmir’de (9 Eylül)
Kafileyle İzmir’e giriş, Mustafa Kemal’in Lâtife Hanım’la tanışması.
Yunanlıların itfaiye hortumlarını kesip şehri yakmaları ve dinamitleri ateşleyerek evleri harap etmeleri.

14)İzmir’den Bursa’ya
İzmir ve Bursa arasındaki halkın durumu; umutlu, kin gütmeyen, sadece hakkını isteyen ve geleceğe yönelen Türk halkı.

15)Savaşa Paydos
Mustafa Kemal’in Fikriye’yi sanatoryuma göndermesi, Fikriye’nin geriye dönünce eve alınmaması ve intihar etmesi.
Kazım Karabekir’in 2000 yetimi evlat edinmesi ve onlara iyi bir eğitim verme çalışması.
Halide Edip’in İstanbul’a gidip halkla Babıâli’ye yürüyerek zaferi kutlamaları.


Epilog
Kurtuluş Savaşı’nın bitmesi ve bir hürriyet kavgasının başlaması.

3)KİTABIN ANA FİKRİ:
Savaştan bıkmış ve umutsuz bir ulusun iyi bir şekilde organize edilerek düzenli bir ordular grubunu yenmesi.

4)KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:
Kurtuluş Savaşı ve Millî Mücadele yıllarını, o yılları yaşayan birinin kaleminden okumak ve eserdeki karakterlerin tek tek ruh hallerini ve olayları derin bir şekilde incelenmesi okurun sıkılmadan kitabı bitirmesini sağlıyor.

5)YAZAR HAKKINDA BİLGİ:
Halide Edip Adıvar Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin tanınmış edebiyatçılarındandır.1882’de İstanbul’da doğmuş, 9 Ocak 1964’te İstanbul’da ölmüştür.
Halide Edip Adıvar Amerikan Kız Koleji’ni bitiren ilk Türk kızıdır.Ayrıca özel olarak İngilizce, musiki, Kur’an ve Arapça dersleri almıştır.1901’de Koleji bitirince Matematik öğretmeni Salih Zeki ile evlenmiş ve iki oğlu dünyaya gelmiştir.
1908’de Meşrutiyet’in ilanıyla gazete ve dergilerde “Halide Salih” imzasıyla yazıları yayımlanmaya başlar.Mitinglerde konuşmalar yapar ve halk tarafından tanınmaya ve sevilmeye başlar.

Eserleri:
Romanları:


Hikayeleri: Harap Mabetler,
Dağa Çıkan Kurt,
Kubbede Kalan Hoş Sada,
İzmir’den Bursa’ya.

Hatıraları: Mor Salkımlı Ev,
Türkün Ateşle İmtihanı.

Tiyatro: Kenan Çobanları,
Maske ve Ruh.

Hakkında Yazılan Kitaplar:
Halide Edip, Hayatı ve Sanatı :Baha Dürder
Halide Edip Adıvar :Uğurol Barlas
Bütün Cepheleriyle Halide Edip :Hilmi Yücebaş
Halide Edip :Muzaffer Uyguner
Halide Edip ile Adım Adım :Nazan Güntürkün

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !